Mundësi trajnimi: Hidraulikë dhe Pneumatikë
	 	 
 • Sistemet Hidraulike dhe Pneumatike; 
 • Kompresorët dhe burimet Pneumatike të presionit; 
 • Rrespektimi i rregullave e sigurisë në punë;
 • Rëndësia e sistemeve Hidraulike dhe Pneumatikë;  
 • Simbolet dhe funksionin të Valvolat Pneumatike dhe Hidraulike; qarqet e sistemeve hidraulike dhe pneumatike bazike; 
 •  matjet dhe analizimin e qarqeve në sistemet hidraulike dhe pneumatike;  
 •  Shpërndarja e fluidit dhe sistemet e tubacioneve 
 •  Pompat hidraulike dhe funksionimin e tyre 
 •  Qarqet elektro pneumatike dhe elektrohidraulike dhe funksionimin e tyre 
 • Mirëmbajtja dhe riparimin e sistemeve hidraulike dhe pneumatike bazike 
 • Rregullat e sigurisë gjatë operimit me sistemet H&P dhe gjatë riparimit  tyre . 
Abonohu për shpalljet e fundit